Dây đai an toàn bán thân COV (có chống sốc)

590.000