Đèn quay cảnh báo nam châm năng lượng mặt trời

120.000